مركز فرهنگی و مشوره دهی برای افغانها

مركز فرهنگی و مشوره دهی برای افغانها از طرف سنای برلین کمک می شود. هدف ما این است، که این مرکز یک محل برای فرهنگ، مشوره و همراهی برای افغانها در برلین شود. مرکز ثقل کار سازمان در قدم اول عبارت است از مشورۀ اجتماعی، برنامه های فرهنگی، بلد شدن در برلین و کورسهای زبان آلمانی. مزید بر آن دو برنامۀ منظم داریم تا مهاجران از افغانستان با همدیگر تماس برقرار کنند: گردهمایی زنان و نشست های مشورتی (دیالوگ بین نمایندگان گروه ها از محل های مختلف زیست).

کورس های  کمکی الفبا

با افتتاح این مرکز ما کورس های سواد آموزی را یه می داریم.

محتوای مواد درسی و نحوه آموزش زبان بسیار ساده و اسان در نظر گرفته شده است. زبان تدریس در کلاس زبان فارسی دری است.

اشتراک کنندگان در این کورس ها همزمان با آموزش و فراگرفتن زبان آلمانی الفبای خواندن و نوشتن زبان دری را نیز می آموزند که این خود جهت فراگیری زبان دوم (آلمانی ) بسیار مفید واقع شده و به فراگیری بهتر کمک می کند.

مشوره دهی در امور اجتماعی و حقوقی

 

دوشنبه

10:00 - 13:00

پنج شنبه

10:00 - 13:00

14:00 - 17:00

‌جنت هوپینگ، کاوه اسپارتک، امید ارغندیوال

گروه زنان

 

از ماه مارچ ۲۰۱۷ جلسات خانم ها در دفتر یار برگزار می گردد. هدف از ایجاد گروه زنان ملاقات و اشنایی هایی است که سبب می گردد تا زنان موضوعات گوناگون را به بحث و گفتگو بگیرند و پیرامون مشکلاتی که با ان مواجه هستند صحبت کنند و راهنمایی بخواهند .

موضوعاتی نظیر تعلیم تربیه کودکان سلامت و بهداشت اشنایی با مشخصه های جامعه دموکرات و حقوق زنان در اولویت این گفتمان ها قرار دارد.

زهرا اسرافیل و سبینه کراوزه

Wir zählen auf Eure Unterstützung in den sozialen Netzwerken.

2018 © Yaar - Bildung, Kultur, Begegnung e.V.

Impressum & Datenschutz